Projecten 2018

De meeste aanvragen voor gereedschappen lopen via het Dienstencentrum van Gered Gereedschap in Amsterdam, maar ook andere projecten voorzien wij van gereedschap.

Hier vindt U een overzicht van de projecten waarvoor onze werkplaats in 2018 gereedschappen hebben geleverd.

Dienstencentrum Gered Gereedschap

Het Dienstencentrum Gered Gereedschap is het landelijk bureau van de Stichting Gered Gereedschap. Het ondersteunt de lokale werkplaatsen, waaronder Geldrop-Mierlo. Zij fungeert als centraal aanspreekpunt, beoordeelt alle (aan)vragen voor hulp, regelt de logistiek, de financiering en de gezamenlijke PR & Communicatie. Door onze werkplaats in Geldrop-Mierlo zijn gereedschappen geleverd aan onderstaande projecten.

Projectplan Oeganda

Foto van het projectplan Oeganda. U ziet hier een gelukkige vrouw achter een naaimachine.

Het project ‘Naaimachines voor een zelfredzame toekomst’. Met dit project  steunt de Stichting Gered Gereedschap een aantal lokale organisaties met naaimachines. Deze zijn nodig om arme en/of kwetsbare groepen in Oeganda op te leiden tot kleermaker of aanverwante beroepen. Dit gebeurt op initiatief van de Uganda Association of Private Vocational Institutions (UGAPRIVI), een overkoepelende organisatie ter bevordering van kwalitatief goed vakonderwijs.

Onze werkplaats heeft hiervoor 50 elektrische naaimachines geleverd.

CCREAD Cameroon

Het Centre for Community Regeneration and Development (CCREAD) Cameroon is in 2006 opgericht als NGO die zich met activiteiten richten op jongeren en jonge alleenstaande moeders in de meest arme en achtergestelde gebieden. Een van de activiteiten is het oprichten van 2 vakscholen. Hiervoor is gereedschap nodig. Onze werkplaats heeft hiervoor een klaslokaalset gereedschap voor metaalbewerking voor 10 personen geleverd.

Wij hebben gereedschap voor metaalbewerking geleverd, maar ook hier wordt dankbaar gebruik gemaakt van oude naaimachines.

Allied Youth Empowerment Oeganda

Allied Youth Empowerment (AYE) is een non-profit school in de voorstad Wairaka van Jinja in Oeganda. Die school is in 2012 opgericht om jongeren een kans te geven op een goed leven als opgeleid vakman. Daaronder vallen kleermaken, houtbewerking, autotechniek en metaalbewerking, maar ook een kappersopleiding, marketing, computertechniek, etc. Dit jaar hebben daar we een set elektrotechnisch gereedschap voor 10 personen geleverd voor klassikaal gebruik.

Christ in Touch Foundation, Kampala, Oeganda

Christ in Touch Foundation CTF) is opgericht om de grootschalige problemen van armoede, analfabetisme, ziekte en ongelijkheid aan te pakken. Dit moet bijdragen aan een sociaaleconomische ontwikkeling die ten goede komt aan iedereen. De christelijke inspiratie wordt gezien als verbindende factor. Doelgroep zijn de arme jongeren, in het bijzonder tienermoeders uit Kampala.

CTF omvat een grote school die opleidingen aanbiedt in kleermaken (150 studenten), houtbewerking (77 studenten) en metaalbewerking (47 studenten). Gered Gereedschap heeft hiervoor een set metaalbewerkingsgereedschap geleverd voor 10 personen.

NKANGO Tanzania

Nkasi National Association of Non Governmental Organisations (NKANGO) werd opgericht in 2007 om met jongeren in Namayere te werken aan duurzame economische ontwikkeling. Ze wil in 2018 een formeel opleidingscentrum oprichten, gericht op jongeren uit Nkasi. Door het aanbieden van noodzakelijke middelen en gereedschappen beoogt de organisatie de lokale economie te stimuleren. Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft een klaspakket metaalgereedschap voor 10 personen geleverd.

Pan African Organisation for Research (PAORP-VWC), Bamenta in Kameroen

PAORP-VWC is in 2008 opgericht met als doel de rechten van kinderen en vrouwen te beschermen. Een van de activiteiten is dat de organisatie in 2015 les geeft verschillende technische vakken. Ze krijgen ook les in ondernemerschap. De organisatie beschikt over een nieuwe praktijkruimte en vele studenten hebben zich al ingeschreven. Goed gereedschap is essentieel en Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft een set gereedschap geleverd voor 10 personen voor het vak schoenmaker voor klassikaal gebruik.

Nieuwe leslokalen in Bamenta Kameroen

VORTREC, Bamenda, Kameroen

Vocational Rural/technical training and Resource Centre (VORTREC) richt zich op jongeren, volwassen mannen en vrouwen uit de plattelandsgebieden en de armste dorpen van Bamenda. Op de vakscholen krijgen ook mensen met een beperking de kans om een vakman of vakvrouw te worden. De technische vakschool leidt mensen op tot kleermaker, houtbewerker, metaalbewerker, loodgieter, elektricien, metselaar, automonteur en schoenmaker. Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft hiervoor een set gereedschap geleverd voor 10 personen voor de opleiding tot loodgieter.

SEAD, Tabora, Tanzania

SEAD richt zich op mensen met een beperking in de regio Tabora in West-Tanzania. De organisatie wil 150 mensen bereiken, merendeels jongeren tussen 15…25 jaar uit arme families. Hun opleidingsniveau varieert van basisschool tot middelbare school. Vanaf 2018 wil de organisatie een aantal vakopleidingen opstarten die hun de noodzakelijke vaardigheden bijbrengen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. SEAD heeft behoefte aan meer gereedschap. Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft hiervoor een set gereedschap voor 10 personen voor houtbewerking geleverd.

Tamale Technical University Ghana

Hieraan is een set timmermansgereedschap voor 10 personen geleverd.


Overige projecten

Het merendeel van de gereedschappen komt via het Dienstencentrum Gered Gereedschap op de plaats van bestemming. Dat zijn alle gereedschappen die hiervoor beschreven zijn. Daarnaast heeft onze werkplaats in 2018 gereedschappen aan onderstaande instellingen geleverd.

Go for Africa

Go for Africa is een vernieuwende, avontuurlijke manier van stagelopen. Het programma richt zich op Nederlandse (technische) ROC-studenten die per auto naar West Afrika reizen om vervolgens daar hun stageproject uit te voeren.

Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft hiervoor automonteur gereedschappen geleverd.

Stichting vrienden van Salonta

Salonta is een plaats in Roemenië. De Stichting Vrienden van Salonta probeert daar op verschillende manieren de armoede te verhelpen. Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft een set metaalgereedschappen geleverd en diverse elektrische gereedschappen.

Stichting Samenwerking Geldrop – Burkina Faso / Commissie ZWO

Vanuit Geldrop worden al meer dan 40 jaar lang projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Burkina Faso ondersteund. Burkina Faso is één van de armste landen in de Sahel-regio. Gered Gereedschap Geldrop-Mierlo heeft bijgedragen met drie kisten metaalgereedschappen.

Stichting Vrienden van Lombok

De stichting VLOK uit Geldrop stelt zich ten doel de leefomstandigheden van de inwoners van de dorpen Orong, Kekeran en Teloke op het eiland Lombok (Indonesië) te verbeteren. Sinds 2010 hebben we ook het dorp Labuan Pandan op Oost Lombok betrokken in onze hulpverlening. Het zijn allemaal dorpen met enkele honderden gezinnen. Lombok is weliswaar een paradijselijk eiland maar de mensen zijn er straatarm.

Onze werkplaats heeft gereedschap geleverd om elektromonteurs op te leiden

Future for youg people Gambia

Diverse handgereedschappen geleverd.

Just do it Liberia Foundation

12 trapnaaimachines en 10 elektrische naaimachines

Wijkvereniging Braakhuizen-Zuid Hobbyclub Creatief

Hieraan zijn vijlen, figuurzagen, verstekblokken, een soldeerbout en een bankschroef geleverd.