Wie zijn wij?

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Er zijn 32 vrijwilligers, die één of meerdere dagdelen per week actief zijn. We zijn een stichting, met een bestuur, bestaande uit vrijwilligers. Wij kunnen het werk doen, doordat de gemeente Geldrop-Mierlo ons subsidieert. In 2012 hebben wij ons 25 jarig jubileum gevierd.

Eind jaren ’80 heeft iemand, die in Afrika als ontwikkelingswerker gewerkt heeft en zag dat er daar grote behoefte was aan goed gereedschap, bij terugkeer naar Nederland het initiatief genomen om met een paar mannen in Geldrop oud gereedschap op te gaan knappen. Zij zijn toen een onderdeel geworden van de Stichting O.C.G. Vrijwilligers-Werkprojecten aan de Ter Borchstraat 21 te Geldrop. Hieruit is de latere Stichting Ander Werk voortgekomen. Al snel zijn er kontakten gelegd met de landelijk opererende organisatie Gered Gereedschap, die in Amsterdam het hoofdkantoor had. Overal, verspreid over heel Nederland zijn er nu werkplaatsen. Zie de website www.geredgereedschap.nl.

Vanaf het begin hebben wij als Gered Gereedschap samengewerkt met een werkgroep van de Nederlands Hervormde Kerk, die actief is op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. ZWO, dat staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Samen met de particuliere Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso (SSGB) verzorgen zij diverse projecten in Burkina Faso. Meer informatie vindt u op hun website www.geldrop-burkinafaso.nl.

Zij verzorgen voor het vervoer van onze gereedschappen en machines naar Burkina Faso. Vele kisten met gereedschap en (naai)machinse hebben op die manier hun weg gevonden naar verschillende instituten in Burkina Faso. In 2017 is het beleid van ZWO / SSGB gewijzigd, waardoor wij de samenwerking met het Dienstencentrum Gered Gereedschap in Amsterdam hebben geïntensiveerde. Zij richten zich vooral op diverse landen in Afrika, zoals Kenia, Ghana, Malawi, Kameroen, Liberia en Tanzania.