Wat doen wij?

De ingezamelde gereedschappen worden door ons in onze werkplaats opgeknapt en zonodig hersteld, zodat het weer een goed te gebruiken stuk gereedschap wordt. Machines worden getest en gereviseerd, zodat daarmee ook weer op een verantwoorde manier gewerkt kan worden. Hetzelfde geldt voor de naaimachines. Deze gereedschappen en (naai)machines komen ten goede aan leerlingen van technische opleidingsinstituten, aan mensen met een beperking, die in speciale werkplaatsen actief zijn, aan vrouwen, die naailes en een naaimachine krijgen, en aan mensen, die daarmee een eigen onderneming kunnen beginnen. Zo bewerkstelligen wij een duurzaam hergebruik van uw gereedschappen en(naai)machines. En wordt het mogelijk gemaakt dat mensen zelfredzaam zijn en in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Het landelijke Dienstencentrum Gered Gereedschap in Amsterdam krijgt aanvragen voor gereedschap en machines van allerlei instituten in Afrika. Deze worden beoordeeld en wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, kunnen de werkplaatsen daarmee aan de slag. Het Dienstencentrum zorgt voor vervoer per container naar de verschillende instituten in Afrika. Welke projecten wij uitvoeren vindt u bij de rubriek “Projecten”.

Wij stellen ons opgeknapte spullen ook ter beschikking aan organisaties, die hetzelfde doel als wij nastreven. Meestal zijn dat kleine, éénmalige acties. Voorwaarde is wel dat de organisaties zelf voor vervoer van de spullen kunnen zorgen.